Disclaimer

Skiland biedt op deze website informatie aan over de door haar georganiseerde skireizen voor scholen en groepen. Al het beeldmateriaal en teksten vallen onder copyright van Skiland te Breda. Het ongeoorloofd overnemen van teksten en foto’s is derhalve niet toegestaan.

De site pretendeert niet volledig te zijn en de kans op fouten is aanwezig. Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen via onze contactpagina als u informatie aantreft die niet volledig is of lijkt. Wij passen de site dan graag aan.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Het Nederlands recht is van toepassing op deze site.

Skiland behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.