COVID-19 aanpak en inperking

Protocol skikampen i.v.m. maatregelen ter beperking van het risico van verspreiding van het COVID-19-virus

Doel:

Dit document is bedoeld voor klanten van Skiland Skikampen en dient om hen te informeren over de door Skiland genomen maatregelen tijdens de uitvoering van de door haar aangeboden skikampen. Hiermee kan de klant de meereizende leerlingen, ouders en andere betrokkenen informeren over de genomen maatregelen.

Gebruikte termen:

– Deelnemers: met deelnemers bedoelen we in dit document alle aanwezigen bij het skikamp, dat wil zeggen: leerlingen, docenten, CREW-Members van Skiland, kampleiding en buschauffeurs.
– Mondbescherming: hiermee wordt bedoeld een mondmasker, buff of bandana die mond én neus afdekt.

Algemene maatregelen:

Bij Skiland gelden met ingang van het seizoen 2020/2021 de volgende algemene maatregelen:
– Deelnemers vanaf 18 jaar dienen waar mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren en tot overige deelnemers.
– Alle deelnemers dienen bij het betreden van de gezamenlijke eet- en/of recreatiezaal hun handen te desinfecteren.
– Alle deelnemers dienen regelmatig hun handen te wassen.
– Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
– Als deelnemers geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor deelnemers onder 18 jaar.
– Deelnemers die klachten hebben die passen bij het COVID-19-virus blijven thuis en laten zich testen op het virus. Indien deze klachten zich op locatie voordoen, wordt de persoon in quarantaine geplaatst en zullen vervolgstappen worden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Er zijn maatregelen die specifiek van toepassing zijn voor de volgende onderdelen van het ski- kamp:

De accommodatie
• Skiland houdt zich aan de lokale én Nederlandse richtlijnen ten aanzien van de beperking van de verspreiding van het COVID-19-virus.
• Deelnemers vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand, indien dit niet mogelijk is dragen zij een mondbescherming.
• Alleen koks en personeel van Skiland dat betrokken is bij de maaltijd-voorbereidingen hebben toegang tot de keuken.
• Bij de accommodatie(s) is een aparte ruimte voor deelnemers die ziek worden tijdens het kamp en een ziektebeeld vertonen dat overeenkomt met het COVID-19-virus. Hiermee kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen.
• Extra schoonmaakrondes worden uitgevoerd, waarbij bekende besmettingsbronnen extra worden schoongemaakt. Denk hierbij aan deurklinken en de sanitaire voorzieningen.
• Bij het betreden van de gezamenlijke eetzaal en/of recreatiezaal dient iedereen zijn handen te ontsmetten. Materialen hiertoe zullen door Skiland beschikbaar worden gesteld. Handen drogen dient te gebeuren met papieren handdoekjes.
• Bij binnenkomst en vertrek uit de gezamenlijke ruimte is een volgorde waarin deelnemers de zaal binnenkomen en verlaten om ophoping te voorkomen.
• De gezamenlijke ruimtes zullen continu worden doorgelucht indien mogelijk.

Eten en drinken
• Tijdens de maaltijden houden deelnemers boven 18 jaar minstens 1,5 meter afstand ten op zichte van elkaar en overige deelnemers.
• Alleen koks en personeel van Skiland dat betrokken is bij de maaltijd-voorbereidingen hebben toegang tot de keuken.
• Eten wordt zoveel mogelijk in schalen op tafel bediend. Indien het eten op een andere manier geserveerd moet worden, zal hierbij de 1,5 meter afstandsregels worden aangehouden.

Busreis
• Alle deelnemers dragen tijdens de busreis mondbescherming.
• Docenten houden 1,5 meter afstand ten aanzien van de leerlingen en andersom.
• Skiland adviseert voor vertrek welke maatregelen gelden in de landen waardoor gereisd wordt. Deze maatregelen dienen door alle deelnemers nagekomen te worden.
• De busmaatschappij biedt aanvullende maatregelen, deze delen wij zo snel mogelijk met u. De reis en de maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de busmaatschappij.

Skiën en snowboarden
• Tijdens de activiteiten wordt er normaal gesport. Begeleiders van Skiland houden waar mogelijk 1,5 meter afstand. Indien dit niet mogelijk is, draagt de begeleider mondbedekking.
• In afgesloten liften (gondels, treintjes e.d.) dragen alle deelnemers mondbedekking. • Indien mogelijk houden alle deelnemers 1,5 meter afstand in afgesloten liften.
• In afgesloten liften wordt indien mogelijk voor goede doorluchting gezorgd, deze verantwoordelijkheid ligt bij het skigebied.
• In stoeltjesliften houden begeleiders waar mogelijk 1,5 meter afstand en dragen mondbescherming.
• De skischool kan aanvullende maatregelen nemen die bovenop bovenstaande regels worden ingevoerd. Deze delen we zo snel mogelijk met u. Het nakomen van die afspraken valt onder de verantwoordelijkheid van de skischool.

Materiaal uitgifte
• Een duidelijke skischoen-aantrek-instructie wordt gedeeld met school, zodat deze alvast kan worden doorgenomen voor aankomst. Hierdoor komen de leerlingen beter voorbereid op kamp en kan een betere doorloop van het schoenen passen worden gegarandeerd.
• CREW geeft instructie op 1,5 meter afstand. Indien toch hulp nodig is, draagt de begeleider mondbescherming.
• Indien extern materiaal wordt ingehuurd kan de skiverhuur aanvullende maatregelen nemen. Deze delen we zo snel mogelijk met u. Het nakomen van die afspraken valt onder de verantwoordelijkheid van de skiverhuurder.

Avondprogramma’s
• De normale regels blijven gelden: 1,5 meter afstand voor volwassenen ouder dan 18 jaar, handen wassen en desinfectie bij binnenkomst.
• Avondprogramma’s die niet passen binnen de huidige maatregelen zullen geen doorgang vinden. Denk hierbij o.a. aan disco-avond en avondprogramma’s waarbij veel direct contact mogelijk zou kunnen zijn.

EHBO
• Indien EHBO dient te worden toegepast werken we volgens de norm van het Rode Kruis.
• Mondbescherming en handschoenen dienen in alle gevallen gedragen te worden door de hulpverlener.
• Hulpverleners desinfecteren voor en na afloop van de behandeling.

Voor niet genoemde onderdelen kunnen maatregelen worden ingevoerd. Indien van tevoren bekend, delen we deze zo snel mogelijk met u.

Disclaimer
Deze maatregelen zijn bedoeld om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. De medewerking van alle deelnemers is hierbij van groot belang. Er is echter geen garantie dat deze maatregelen alle besmettingen kunnen tegengaan, het zijn maatregelen om het zo veel mogelijk te voorkomen. Skiland wijst daarom alle verantwoordelijkheid ten aanzien van besmettingen en de gevolgen hiervan af.