COVID-19 aanpak en inperking

Protocol skikampen i.v.m. maatregelen ter beperking van het risico van verspreiding van het COVID-19-virus

Doel:

Dit document is bedoeld voor klanten van Skiland Skikampen en dient om hen te informeren over de door Skiland genomen maatregelen tijdens de uitvoering van de door haar aangeboden skikampen. Hiermee kan de klant de meereizende leerlingen, ouders en andere betrokkenen informeren over de genomen maatregelen.

Huidige stand: Op dit moment zijn er in de landen waar wij heen reizen geen maatregelen van toepassing. Indien dit verandert, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd.